اِقلیمِ اِقلیما

اِقلیمِ اِقلیما

آدم همیشه تنها می مونه اگه اجازه نده کسی اهلیش کنه...

زندگیم بی تو خواب میرود...

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ


زندگی بدون تو کسالت بار است

همیشه باید همینجا باشی

همینجا درست روبه روی من

و من باید غرق توی اقیانوس چشمهایت باشم

و آنقدر دست و پا بزنم تا حواست باشد که یک نفر اینجا محو تو شده است

به من ثابت کرده ای که اگر سکوت کنم خیلی زود خوابت میبرد

و آنوقت من در اقیانوسی که با پلکهایت درپوش گذاشته ای محبوس خواهم شد

کاش اینقدر بی رحم نبودی

آنوقت من بجای دست و پازدن توی اقیانوس وجودت،شنا یادمیگرفتم و از غرق شدن نمیترسیدم

بیخیال...

همین که زندگی بدون تو کسالت بار است معنیش میشود اینکه تلخیهایت هم توی کام زمان شیرین میشود

یا عادت کرده ام یا تورا همینجور تلخ باور کرده ام

هرچه هست باید باشی

آخر زندگی بدون تو کسالت بار است...

  • اقلیما ...