خوردن غصه حرامست

  • ۱۱:۴۲

همانطور که خوردن شراب حرامست؛

خوردن غصه هم حرام است...

خوردن هیچ چیز مثل

خوردن غصه حرام نیست.

اگر فهمیدیم که جهاندار عالم اوست

دیگر چه غصه ای باید بخوریم؟


#دکتر_حسین_الهی_قمشه_ایچن ماه طول کشید تا درک کردم این گفته ی دکتر الهی قمشه ای رو...ولی الان چنان آرامشی دارم که با دنیا عوضش نمیکنم...

خیلی از جملات، قشنگ و دلنشینن ولی بدون درک از کنارشون میگذریم...و فقط همون لحظه میگیم چقدر قشنگ بود...

گاهی باید به احساس احترام گذاشت...

گاهی باید از خودت بپرسی چرا از این جمله و حرف خوشت اومد...چرا باعث شد یک لحظه مکث کنی...

نباید بی تفاوت از کنارش بگذری ...باید بفهمی که این جمله ها با روحت نزدیکی داره که حس خوبی بهت داده...


گاهی باید از خودمون طلبکار باشیم...باید بپرسیم چرا فلان چیز حالم رو خوب کرد...چرا فلان چیز حالم رو بد کرد...


باید بفهمیم دنیا اون چیزای سطحی که ما می بینیم نیست...

دنیا غرق معجزه ست...معجزه ها رو هر روز باید شمرد...نه این که دنبالشون بود که پیداشون کرد...

هر نفسی که میره و میاد معجزه ست...

خورشید که طلوع میکنه معجزه ست...

عشق معجزه ست...مهربانی آدم ها به هم معجزه ست...


ما فقط و فقط باید یاد بگیریم معجزه ها رو ببینیم و حسشون کنیم...اونوقت دیگه از هیییچ چیزی نخواهیم ترسید و غصه ی هیچ چیزی رو نخواهیم خورد...چون به این درک میرسیم که اقیانوس بیکران رحمت و قدرت پشتوانه ی ماست^_^

  • ۱۴
به لطف خدای مهربان،برکت های زندگی ام چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد.
Designed By Erfan Powered by Bayan