قاشقچی

  • ۱۴:۳۴

با دقت در حال گوش کردن اخبار هستیم که ننه جان از راه می‌رسه و میگه آخرش معلوم نشد قاشُقچی رو کی کشته؟!

پس از گفتن این جمله خاشقچی اعضا و جوارحش به هم چسبید و زنده شد و سپس آنقدر خندید که دوباره از هم پاشید:)))

  • ۳۱
به لطف خدای مهربان،برکت های زندگی ام چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد.
Designed By Erfan Powered by Bayan