اِقلیمِ اِقلیما

اِقلیمِ اِقلیما

به لطف خدای مهربان،برکت های زندگی ام چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد.

ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۲۵ ق.ظ

داشتم بخشی از سخنرانی دکتر الهی قمشه ای رو گوش میکردم ،گفتم تایپ کنم با هم یه صدبار از روش بخونیم بلکه روشن بشیم :))


جهل ماست  که باعث عصبانیت ما میشه

کینه!عامل جهل ماست،کفره

رنجیدن کفره 

این که حافظ میگه که

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن

یعنی چی کافر؟

کافری نه به معنیه کفر دینی،اگه رنجیدی یعنی پوشیده است بر تو،محجوبی ،نمیدونی

اونی که ازش رنجیدی  یه صفتی در تو هست که باید می رنجیدی

یعنی بایستی اون میومد و تو رو آگاهت میکرد

نباید از دست اون ناراحت بشی

اون اومده یک هدیه ای به تو بده

هروقت کسی اومد یه ناسزایی هم به شما گفت

این رو بفهمید که یک ناسزایی در وجود ماست که استحقاق این ناسزا رو پیدا کرده

اون رو ادبش میتونی بکنی بکن

بهش بگو عزیز من تو نباید این حرف رو به من بزنی ،من اینجوری که تو میگی نیستم 

این رو بهش بگو که بره

اون رو باهاش خشمی نداشته باش

ولی با خودت بگو ما چیکار کرده بودیم و 

با خدا صحبت کن بگو من چیکار کرده بودم که این رو فرستادی سراغ من

اونوقت برو پیدا کن،

پیدا کنی می فهمی که یه کار ناسزا کردی

ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است

بدون اون ناسزا گفته،این نگفته که

موافقین ۱۷ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۱۹
اقلیما ...

الهی قمشه ای

تفکر