ِِاِقلیم اِقلیما

ِِاِقلیم اِقلیما

به لطف خدای مهربان،برکت های زندگی ام چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد.

پیوندهای روزانه

اینجا دکلمه هام رو میذارما

اصلاحرفه ای نیستن و واسه دل خودم خوندمشون:))

 

عید قربان

 

 

زیبا هوای حوصله ابریست

 

 

 

بیا که قدر نبودت هزار غم دارم

 

 

خسته ام از فال بازی ها

 

 

 

شب فسانه با من است

 

 

 

خنده بر لب دارم و...

 

 

خبر به دورترین نقطه ی جهان برسد

 

 

 

شعبده باز

 

در زندگی روزهایی است

 

 

قلبی شکست و دورو برش را خدا گرفت

 

 

عاشق ها باسوادترند

 

 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

 

 

 

چه خیالیست اگر بال ندارم....

 

 

سهمم از حادثه ی عشق همین مقدار است

 

 

رفتنت را همه ی اهل محل فهمیدند...